Technologie aplikacji


Formowanie powłok ochronnych podzespołów elektronicznych Nadawanie kształtu lub formy za pomocą proszku lub cieczy. więcej ...
Kleje Niemetaliczne substancje, które są w stanie połączyć materiały za pomocą łączenia ze sobą ich powierzchni (adhezja) oraz za pomocą spoiny, która posiada wystarczającą wytrzymałość wewnętrzną (kohezja). więcej ...

Lutowanie
Spoiwo z różnego rodzaju stopów stopione i nałożone na złącze pomiędzy elementami metalowymi w celu ich połączenia bez podgrzewania elementów do temperatury topnienia.
więcej ...
Materiały ścierne Materiały stosowane do obróbki lub, w niektórych przypadkach, do zszorstkowania materiału poprzez mocne tarcie. więcej ...

Naprawy Przywracanie do dobrego stanu po uszkodzeniu lub zużyciu. więcej ...
Powłoki Warstwa substancji naniesiona na powierzchnię w celu zapewnienia jej ochrony lub poprawienia jej wyglądu. więcej ...

Przygotowanie powierzchni Szeroka gama materiałów będących w stanie zmienić wykończenie powierzchni, jej formę lub funkcję, poprawić jej wygląd, wzmocnić wytrzymałość spoiny oraz zabezpieczyć ją przed korozją. więcej ...
Sprzęt W niektórych przypadkach wystarczy nanieść produkt z butelki lub tubki bezpośrednio na powierzchnie, które mają być sklejone, w innych przypadkach, jednakże, zachodzi potrzeba zastosowania bardziej precyzyjnego oraz zautomatyzowanego procesu aplikacji produktów. Aby spełnić te wymagania, firma Henkel opracowała specjalny sprzęt do dozowania. więcej ...

Urządzenia Począwszy od prostych ręcznych narzędzi do zautomatyzowanych systemów. Henkel oferuje typowe lub dostosowane do konkretnych potrzeb systemy dozowania oraz do kontroli procesów, a także sprzęt pomagający w przygotowaniu powierzchni i technologię utwardzania. więcej ...
Uszczelniacze Substancja stosowana do uszczelnienia powierzchni w celu zapobieżenia przedostawania się cieczy lub gazu. więcej ...

Uszczelnianie Szeroka gama produktów stosowanych do uszczelniania powierzchni części maszyn oraz do uszczelniania gwintów w celu zapobiegania wydostawania się gazu lub cieczy. więcej ...
Uszczelnianie i zabezpieczanie gwintów Anaerobowe środki do zabezpieczania i uszczelniania gwintów utwardzają się i kiedy wejdą w kontakt z metalem bez dostępu powietrza atmosferycznego. Przekształcają się w wytrzymałe tworzywo termoutwardzalne. Powłoka ta zabezpiecza oraz uszczelnia połączenia gwintowe. więcej ...

Zalewanie i powłoki ochronne elektroniki i mikroelektroniki Związki stosowane do mechanicznego wzmacniania obudowanych połączeń, do wypełniania dużych przestrzeni oraz do ochrony komponentów przed działaniem substancji chemicznych, wilgoci, wstrząsami mechanicznymi oraz wibracjami. więcej ...
Środki antyadhezyjne Powłoki stosowane są przy produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Zapobiegają one przyklejniu się komponentów do formy. więcej ...

Środki czyszczące Substancje, które są w stanie usuwać brud i zanieczyszczenia. więcej ...
Środki smarne Substancja, taka jak smar lub olej, która po nałożeniu jej jako powłoki powierzchniowej redukuje tarcie pomiędzy przesuwającymi się częściami. więcej ...

Linki zewnętrzne
Contact Customer Service Industrial