„Wiem, że warto się uczyć”

Program stypendialny dla gimnazjalistów, wychowanków domów dziecka

Henkel Polska, wspólnie z Fundacją Przyjaciółka od 2005 roku funduje stypendia edukacyjne dla gimnazjalistów, wychowanków domów dziecka, którzy osiągają wyjątkowe wyniki oraz mają sprecyzowane plany, co do dalszej edukacji.

Założeniem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest zwiększenie liczby wychowanków domów dziecka kontynuujących naukę w szkołach wyższych. Obecnie w Polsce na studia trafia zaledwie 1% wychowanków domów dziecka, podczas gdy dla ogółu społeczeństwa odsetek ten wynosi 10%. Dysproporcja ta wynika przede wszystkim z faktu, że wychowankowie domów dziecka mają bardzo ograniczone środki finansowe na rozwijanie swoich talentów, ale także brakuje im autorytetów i wiary we własne możliwości.

Pierwsze dwie edycje programu skierowane były do młodzieży z województw śląskiego i dolnośląskiego, gdzie Henkel ma swoje zakłady produkcyjne (Racibórz i Dzierżoniów). Od 2007 roku Henkel zwiększył pulę stypendiów do 40 rocznie, obejmując programem całą Polskę.


Obsługa i doradztwo